Terug

Tekst nieuwe Cao is beschikbaar

In april hebben we u geïnformeerd over het principeakkoord over een nieuwe Cao Tandtechniek 2022-2023. Ook hebben we toen de uit deze Cao voortvloeiende nieuwe salaristabel gepubliceerd. Nu zijn de Cao-partijen het tevens eens geworden over de volledige tekst van de nieuwe Cao. De Cao werkt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 en is van toepassing op leden van de VLHT, NWVT, ONT en hun medewerkers. De leden met personeel zijn hierover reeds per brief geïnformeerd.

Leden vinden de volledig tekst van de nieuwe Cao onder downloads (‘Cao Tandtechniek’) op onze website (na inloggen). Daar staat ook de salaristabel, die per 1 juli (door de aanpassing van het minimum-loon) alweer veranderd is, alsmede het eerder gepubliceerde principeakkoord, dat tevens de belangrijkste veranderingen ten opzicht van de vorige Cao beschrijft.
Leden die de stukken hebben gedownload, kunnen de Cao en de salaristabel desgewenst uitprinten en invoegen achter tabblad 6 van de ledenmap.

Er is inmiddels een zogenaamde algemeenverbindendverklaring (AVV) aangevraagd voor de hele tandtechnisch branche, zodat deze Cao ook voor alle andere medewerkers in de sector zal gaan gelden.

Als u na het doornemen van de nieuwe Cao vragen heeft, dan kunt u zich uiteraard wenden tot onze helpdesk, bij voorkeur per e-mail of via het contactformulier van de website.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.