Terug

TOGS en TVL ook voor de tandtechniek!

Na een uitgebreide lobby vanuit de vereniging heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ons vandaag telefonisch medegedeeld dat tandtechnische bedrijven met de SBI-code 32.50.1 vanaf heden een beroep kunnen doen op de zogenaamde TOGS-regeling, waarbij onder voorwaarden aanspraak gemaakt kan worden op een tegemoetkoming van 4.000 euro per onderneming. Ook de opvolger van TOGS, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) zal daarmee op de tandtechniek van toepassing zijn!

In goede en vooral in slechte tijden moet u op uw branchevereniging kunnen rekenen. Tot nu toe moesten we leden die een beroep wilden doen op de TOGS-regeling helaas nog teleurstellen. Het was op zich begrijpelijk dat de tandtechniek niet bij de eerste groep van bedrijven (Tabel 1a) zat. Dit betreft namelijk bedrijven die verplicht hun deuren moesten sluiten. Maar daarna kwamen er categorien bij, direct gedupeerde ondernemingen, gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen en gedupeerde zorgondernemingen.

We hebben meerdere keren de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevr. M.C.G. Keijzer benaderd en benadrukt dat de tandtechniek ook onder de gerechtigde sectoren moet vallen, ook al omdat onze klanten, de tandartsen wel onder de TOGS-regeling vallen, terwijl ze vrijwillig waren opgehouden met werken. En natuurlijk omdat de tandtechniek ook al niet in aanmerking komt voor de continuiteitsbijdrage van de zorgverzekeraars, omdat we formeel niet tot de mondzorg horen.

Vandaag, vrijdag 12 juni kregen we dus het verlossende bericht dat de SBI-code van de tandtechniek toegevoegd zal worden aan de groep gerechtigde bedrijven. We hebben het getest en u kunt vanaf heden een aanvraag doen door het webformulier op de site van RVO in te vullen. Uiteraard dient u ook aan de andere voorwaarden te voldoen en dient u het formulier waarheidsgetrouw in te vullen.

Let op: een beroep op de TOGS-regeling dient vóór 26 juni 2020 te zijn ingediend bij RVO Nederland! Klik hier voor meer informatie over de TOGS-regeling en klik hier om de TOGS aan te vragen.

Een beroep op de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS, is pas vanaf eind juni mogelijk. Ook deze regeling is bedoeld om mkb-bedrijven te helpen een deel van hun vaste lasten te betalen, maar is veel meer dan de TOGS toegespitst op de individuele ondernemer.
Deze tegemoetkoming wordt afhankelijk van de omvang van de onderneming, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). De maximale tegemoetkoming bedraagt € 20.000 voor drie maanden. De ondernemers die bij de TOGS kwalificeerden als een getroffen onderneming op basis van de SBI-codes, komen ook in aanmerking voor de TVL. Klik hier voor meer informatie over de TVL-regeling.

 

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.