Terug

Tweede Kamer stemt in met nieuwe pensioenwet

Op donderdag 22 december heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De dinsdag ervóór werd al gestemd over de amendementen en moties, die waren ingediend bij de wet. De Tweede Kamer heeft de wet daarbij nog op een aantal punten gewijzigd. De Eerste Kamer is op 17 januari begonnen aan de behandeling van de wet.

Naast de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden GroenLinks, PvdA, SGP en Volt ook vóór de nieuwe wet. Daarmee is ook in de Eerste Kamer een ruime meerderheid in zicht.
Intussen hebben in de Eerste Kamer al twee zogenaamde technische briefings en een eerste deskundigenbijeenkomst plaatsgevonden. De thema's uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en implementatie kwamen daarbij aan bod. Op 21 februari 2023 vindt een tweede deskundigenbijeenkomst over de thema's rechtmatigheid en effecten van de wet plaats.
Naar verwachting kan de gehele behandeling vóór de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 worden afgerond. Dat is voor sociale partners en PFZW relevant in verband met de beoogde mijlpalenplanning, om een overgang naar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026 mogelijk te maken.
Klik hier voor meer informatie over het besluit van de Tweede Kamer en over het nieuwe pensioenstelsel.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.