Terug

Verhoging lonen per 1 januari 2023

Zoals we u reeds enkele keren hebben gemeld, zullen de lonen op grond van de Cao 2022-2023 per 1 januari 2023 met 2,5% verhoogd worden. Daarnaast zal er per 1 januari tevens een sterke stijging (met ruim 10%) van het minimumloon plaatsvinden. Deze verhogingen hebben gevolgen voor alle treden van de salaristabel, waarbij die voor de schalen 0 en A het grootste zijn. U kunt het nieuwe overzicht van de salarisschalen downloaden van onze website.

De aanpassing volgt op de aanpassingen van 2022, op 1 mei (2% verhoging, voortvloeiend uit de nieuwe Cao voor de Tandtechniek 2022-2023) en 1 juli (halfjaarlijkse aanpassing van het minimumloon).
In overleg met de vakbonden zijn de nieuwe aanpassingen als volgt doorgevoerd. Eerst zijn alle bedragen van de schaal met 2,5% verhoogd en vervolgens zijn de bedragen die onder het nieuwe minimumloon zouden komen te liggen, aangevuld tot dat nieuwe minimumloon.

Klik hier voor de nieuwste salaristabel (downloads/CAO Tandtechniek). U kunt dit overzicht desgewenst invoegen achter tabblad 6 van de ledenmap, als bijlage bij de Cao voor de Tandtechniek.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.