Terug

Verhoging minimumloon per 1 januari 2022

Zoals u wellicht weet wordt het minimumloon per 1 januari 2022 verhoogd. Omdat door de verhoging het minimumloon hoger wordt dan enkele van de huidige treden van schaal 0 en schaal A van de Cao voor de Tandtechniek, moeten deze schalen aangepast worden. U kunt het nieuwe overzicht van de salarisschalen downloaden van onze website.

Klik hier voor de aangepaste schalen (downloads/CAO Tandtechniek). U kunt dit overzicht invoegen in de ledenmap, als bijlage 2 bij de Cao voor de tandtechniek en de oude pagina 27 verwijderen.

Daarnaast kunnen ook enkele andere wetswijzigingen, die ingaan op 1 januari 2022 van belang zijn voor ondernemers in de tandtechniek.

Met ingang van 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in plaats van de uniforme basispremie. Kleine werkgevers gaan over het premieloon van hun werknemers een lagere gedifferentieerde premie Aof betalen dan middelgrote en grote werkgevers.
U wordt aangemerkt als kleine werkgever als uw totale loonsom over 2020 lager was dan 882.500 euro. De premie in 2022 is dus afhankelijk van de totale loonsom van 2020.

Met ingang van 1 augustus 2021 werd de AWf-premie (WW-premie) verlaagd in verband met de intrekking van de Wet baangerelateerde investeringskorting (BIK). In 2022 wordt deze premieverlaging niet doorgetrokken. De percentages voor de premie voor het AWf zijn vanaf 1 januari 2022 weer gelijk aan die van januari 2021. Ten opzichte van december 2021 stijgt de Awf-premie met 2,36% (van 0,34% naar 2,7% of van 5,35% naar 7,7%) in januari 2022. 

Tot 1 januari 2022 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen, door u als werkgever, onbelast worden vergoed, ook als deze kosten door thuiswerken niet meer worden gemaakt. Vanaf januari 2022, mag dit niet meer: reiskostenvergoedingen mogen vanaf dan alleen weer worden gegeven voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten.

Waarschijnlijk zal voor volledig elektrische auto's de bijtelling met ingang van 1 januari 2022 verhoogd worden naar 16%. Naar verwachting zal ook het maximum bedrag waarop het lage bijtellingstarief van toepassing is worden aangepast, namelijk van 40.000 naar 35.000 euro.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.