Terug

Verhoging minimumloon per 1 juli 2020

Zoals u wellicht weet wordt het minimumloon per 1 juli 2020 verhoogd. Omdat door de verhoging het minimumloon hoger wordt dan enkele van de huidige treden van schaal 0 en schaal A van de Cao voor de Tandtechniek, moeten deze schalen aangepast worden. U kunt het nieuwe overzicht van de salarisschalen downloaden van onze website.

Klik hier voor de aangepaste schalen. U kunt dit overzicht invoegen als bijlage 2 bij de Cao voor de tandtechniek en de oude pagina 27 verwijderen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.