Terug

Verhoging minimumloon per 1 juli 2023

Zoals u wellicht weet is het minimumloon per 1 juli 2023 verhoogd. Dit heeft gevolgen voor enkele schalen en treden van de salaristabel van de Cao voor de Tandtechniek. U kunt het nieuwe overzicht van de salarisschalen downloaden van onze website.

Het minimumloon werd zowel voor volwassenen als voor jeugdigen met 3,13% verhoogd. Hierdoor zijn enkele bedragen in de salaristabel hoger geworden. Klik hier voor de nieuwste salaristabel (downloads/CAO Tandtechniek). U kunt dit overzicht desgewenst invoegen achter tabblad 6 van de ledenmap, als bijlage bij de Cao voor de Tandtechniek.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.