Terug

Verslag ledenvergadering beschikbaar voor leden

Op woensdag 15 juni 2022 hielden we onze jaarvergadering, dit keer weer 'live' bij Van de Hoef Dental te Soest. Onder meer een korte bedrijfspresentatie, een rondleiding en de jaarlijkse ledenvergadering stonden op het programma. Het verslag van de vergadering is vanaf nu te downloaden van onze website.

De belangrijkste onderwerpen die tijdens de ALV aan de orde kwamen waren:
. de stand van zaken rond het project eerlijke vergoedingen voor prothesen
. het nieuwe keurmerk 'Tandgarant' voor tandtechnisch laboratoria
. de stand van zaken ronde de nieuwe Cao en de opheffing van het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek
. vragen over de afdracht van BTW over facturen van Dentsply en de gebrekkige informatie van Dentsply hieromtrent.

Daarnaast kwamen nog de vaste punten aan de orde, zoals het jaarverslag, het financieel verslag en het verslag van de kascommissie.

Klik hier voor het verslag (alleen leden).

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.