Terug

Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg gelanceerd

Op 24 november is de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg 2023 gelanceerd. Deze ondersteunt verzekerden bij het maken van een keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. Vanuit patiƫntenperspectief maakt de Verzekeringswijzer inzichtelijk wat er is opgenomen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars op het gebied van tandprothetische zorg en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hierover hebben gemaakt.

Zorgverzekeraar a.s.r. en Zilveren Kruis op een gedeelde eerste plek
Volgens de Verzekeringswijzer krijgen zorgverzekeraars a.s.r. en Zilveren Kruis met 4 sterren de hoogste beoordeling op het gebied van tandprothetische zorg voor hun verzekerden. Vooral op het gebied van transparantie onderscheiden zij zich van andere zorgverzekeraars. Naarmate de kostenopbouw die zorgverzekeraars hanteren beter aansluit bij de richtlijnen van de beroepsgroep leidt dit tot meer duidelijkheid en transparantie. Ook op het gebied van keuzevrijheid behalen beide zorgverzekeraars overtuigende cijfers door alle relevante tandprothetische zorg in te kopen en geen restitutiekorting van meer dan 75% toe te passen.

Meer sterren dan vorig jaar
Over het algemeen bereiken de zorgverzekeraars een hogere score dan vorig jaar. De gemiddelde beoordeling stijgt met bijna een halve ster. Blijkbaar slaagt het merendeel van de zorgverzekeraars erin om zich aan te passen aan de vorig jaar aangescherpte beoordelingscriteria. Vooral op het gebied van transparantie, klanttevredenheid en kwaliteit laten de meeste zorgverzekeraars een hogere score zien. Op het gebied van keuzevrijheid en informatievoorziening blijven de scores juist achter bij die van vorig jaar. Als enige zorgverzekeraars scoren Caresq en VGZ geen sterren op het gebied van transparantie over de opbouw van de tarieven van kunstgebitten. Zorgverzekeraar Menzis heeft aangegeven niet te willen meewerken aan de Verzekeringswijzer.

Keuze ondersteunende informatie
Een aanzienlijk deel van de tandprothetische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg kan verzekerden helpen bij hun afweging om voor volgend jaar een zorgverzekeraar te kiezen. Op de website www.kunstgebit.nl staat per zorgverzekeraar een individuele rapportage met een toelichting op de behaalde score. Ook staat op de website een uitgebreide verantwoording van de gehanteerde systematiek en de onderliggende vragenlijst. De Verzekeringswijzer voor de tandprothetische zorg is een initiatief van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de beroepsvereniging van gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van gebitsprothesen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.