Terug

Marnix de Romph voorzitter en Frederik Vogelzang nieuwe directeur ONT

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) op vrijdag 13 november werd Marnix de Romph (49) benoemd tot voorzitter van de beroepsvereniging. Frederik Vogelzang volgt De Romph op als directeur van de ONT. Beiden gaan aan de slag met de uitvoering van het nieuwe meerjarenbeleidsplan dat tijdens de ALV werd vastgesteld.

De benoeming van Marnix de Romph (foto 1) als voorzitter van de ONT is een unicum in de geschiedenis van de organisatie. Voor het eerst treedt een niet-tandprotheticus toe tot het bestuur van de organisatie. Marnix de Romph is dan ook geen onbekende in de kringen van de ONT. De afgelopen zestien jaar was hij in verschillende rollen werkzaam voor de vereniging waarvan de laatste jaren als directeur. De ONT behartigt de belangen van de ruim vijfhonderd aangesloten tandprothetici en werkt binnen de Mondzorgalliantie intensief samen met NVM-mondhygiënisten en tandartsenverenigingen ANT en KNMT.

Ambities
Voortbouwend op de hbo-accreditatie van de opleiding tot tandprotheticus aan de Hogeschool Utrecht vorig jaar, ziet De Romph een mooie toekomst voor de ontwikkeling van het vak van tandprotheticus. ”We willen de toegepaste tandheelkunde met een lectoraat tandprothetiek op een hoger plan brengen en het vak van tandprotheticus met behulp van digitalisering verder doorontwikkelen”, aldus de kersverse voorzitter.
De Romph is eveneens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en directeur van P3NL, de federatie van 13 wetenschappelijke en beroepsverenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.

Nieuwe directeur
Als opvolger van Marnix de Romph werd Frederik Vogelzang (48; foto 2) door de ledenvergadering aangesteld als directeur van de ONT. Bij de positionering van tandprothetici en het verder professionaliseren van de vereniging is het nieuwe beleidsplan dat door de ALV werd vastgesteld voor hem richtinggevend. “Het beleidsplan heeft als hogere doel om de best mogelijke tandprothetische zorg voor iedereen bereikbaar te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan de mondgezondheid in Nederland. Daar wil ik mij graag voor inzetten”, aldus Vogelzang. Naast zijn functie binnen de ONT is Vogelzang onder meer toezichthouder bij PoZoB, een zorggroep van huisartsen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.