Terug

Website Gebitswijzer in nieuw jasje

Het is alweer een tijd geleden dat de VLHT de Gebitswijzer heeft uitgegeven, een boekwerkje waarin de vele mogelijkheden van het tandtechnische ambacht naar voren worden gebracht. Dit was in de jaren zeventig al eerder gedaan met de uitgave 'Zicht op tanden'. Niet lang na de uitgave van het boekje ging ook de website van de Gebitswijzer live. Deze website is nu vernieuwd.

De gedachte achter de Gebitswijzer is tweeledig. Boek en site zijn zeer geschikt voor tandartsen om hun patiënten te informeren over de verschillende tandheelkundige/tandtechnische mogelijkheden. Aan de hand van tekst, foto’s en tekeningen wordt informatie gegeven over de verschillende producten. De presentaties staan los van de diverse systemen en productnamen die verkrijgbaar zijn.
Daarnaast geeft het de patiënt inzicht in de bijdrage van de tandtechnicus in de tandheel­kundige zorg. Dat werk vindt namelijk veelal plaats buiten het gezichtsveld van de patiënt. De Gebitswijzer levert zo een positieve bijdrage aan de bekendheid van het beroep tandtechnicus. 

Het boek wordt toegezonden aan nieuwe leden maar is ook nog steeds te bestellen. Klik hier voor meer informatie en bestellen.

We zijn erg benieuwd naar uw reactie op de nieuwe website van de Gebitswijzer. U vindt deze hier.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.