Terug

Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft de Wet toekomst pensioenen (Wtp) naar de Tweede Kamer gestuurd. PFZW is blij dat het kabinet de vaart erin houdt, zodat pensioenfondsen dat ook kunnen doen. Dat is nodig, want er is nog veel werk te verzetten op weg naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Het kabinet heeft de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op 30 maart voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer is nu aan zet.
Het kabinet heeft inmiddels ook de verdere details die in lagere regelgeving worden vastgelegd ter consultatie voorgelegd. PFZW hoopt dat bij die verdere uitwerking en de behandeling door de Kamer de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van de nieuwe pensioenregelingen voldoende aandacht krijgen. Daarvoor is het van belang dat onnodige complexiteit wordt vermeden; hoe eenvoudiger wet- en regeling, hoe beter.
Daarnaast moeten pensioenfondsen de ruimte blijven houden om de gewenste solidariteit vorm te kunnen geven, los van welke pensioenregeling sociale partners kiezen. Die solidariteit, in de vorm van het delen van de belangrijkste risico’s, is voor PFZW en zijn deelnemers een belangrijke waarde. 

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.