Terug

WIA-aanvraag werknemers met Long COVID

Heeft u een werknemer in dienst die al bijna 2 jaar (104 weken) ziek is door Long COVID? Dan kan uw werknemer misschien een WIA-uitkering krijgen. Zodra uw werknemer 88 weken ziek is, krijgt hij een brief van het UWV. Hierin staat hoe hij een WIA-uitkering bij het UWV kan aanvragen.

Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, bekijkt het UWV of hij deze kan krijgen. Hiervoor krijgt hij een gesprek met een verzekeringsarts en mogelijk ook een arbeidsdeskundige. 

Het UWV gaat niet anders om met een WIA-aanvraag vanwege Long (langdurig) COVID. Ze behandelen alle aanvragen op dezelfde manier en kijken naar wat uw medewerker met zijn klachten nog voor werk kan doen. Dit kan voor iedereen met Long COVID anders zijn.

Klik hier voor meer informatie over Long Covid en de WIA.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.