Terug

Jaarverslag 2019 verschenen

Aangezien onze algemene ledenvergadering pas in het najaar zal plaatsvinden, zal het jaarverslag van de VLHT over 2019 alvast verspreid worden. In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de onderhandelingen over een nieuwe Cao, de nieuwe contributietarieven, de overgang van de pensioenen naar het PFZW en de ontwikkelingen in het tandtechnisch onderwijs. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor onze activiteiten, de ontwikkeling van het ledenbestand, nieuwe diensten en plannen en meer.

Naast het algemene jaarverslag is er nog het financieel jaarrapport, dat eerst ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Het jaarverslag is al te downloaden vanaf onze website. Tevens wordt het 'papieren' verslag aan alle tandtechnische bedrijven in Nederland en dus ook aan de leden toegestuurd.

We wensen u veel leesplezier!

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.