Terug

Nieuwjaarswens

Alweer hebben we in de tandtechniek een bijzonder en uitdagend jaar achter de rug. Weliswaar zonder 'mondzorglockdown', zoals in 2020, maar met alle andere problemen en ongemakken die corona met zich meebrengt. Intussen proberen we als vereniging flexibel in te spelen op alle maatregelen en andere hindernissen.

Ondanks corona hebben we afgelopen jaar onze ALV live kunnen houden. Bij de cursussen is dat helaas niet gelukt en een online variant is niet bij elke cursus mogelijk. 
Komend jaar hopen we echt van start te kunnen gaan met de curussen digitalisering, in samenwerking met de DHTA. Ook zullen we weer een cursus RI&E plannen, waarbij u kunt leren hoe u efficient een plan van aanpak maakt, gebruik makend van onze speciale RI&E-website.

Daarnaast zullen we vol gas blijven geven met onze lobby voor eerlijke tarieven voor de prothesen. Daarvoor hebben we wel uw hulp nodig! Heeft u de korte vragenlijst hierover nog niet ingevuld? Klik dan hier om dat alsnog te doen.

Op de ledenvergadering werd de behoefte aan vernieuwing van de CAO Tandtechniek breed gedeeld. Inmiddels hebben er al verschillende onderhandelingssessies met de bonden plaatsgevonden. Zodra er een concept-akkoord ligt, zullen we alle leden om een reactie vragen. We hopen snel met een voor alle partijen aantrekkelijk voorstel te kunnen komen.

We wensen u alvast een fijne jaarwisseling en een prettig en gezond 2022!

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.