Terug

Overzicht maximale vergoedingen prothesen per verzekeraar

Al jaren krijgen we klachten van onze leden en patienten over de maximale vergoedingen die zorgverzekeraars bereid zijn te betalen voor prothesen en prothesen op implantaten. Sinds enige tijd voeren we, samen met onder meer KNMT en ONT een lobby om het - in onze ogen onterecht - weigeren van het afgeven van machtigingen door zorgverzekeraars aan de kaak te stellen.

Klik hier voor een overzicht wat de maximale vergoedingen per verzekeraar zijn.

Klik hier voor meer informatie over ons project eerlijke vergoedingen voor prothesen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.