Terug

Overzicht maximale vergoedingen prothesen per verzekeraar 2023

Vorig jaar publiceerden we voor het eerst een lijst met de maximale vergoedingen die zorgverzekeraars bereid zijn te betalen voor prothesen en prothesen op implantaten. Recentelijk is een nieuwe lijst, voor 2023 verschenen.

Zoals u weet zijn we van mening dat een aantal zorgverzekeraars te lage vergoedingen betaalt. Sinds enige tijd voeren we daarom, samen met onder meer KNMT en ONT een lobby om het - in onze ogen onterecht - weigeren van het afgeven van machtigingen door zorgverzekeraars, puur vanwege overschrijding van een door hen eenzijdig vastgesteld maximum tarief, aan de kaak te stellen.

Klik hier voor een overzicht van de maximale vergoedingen per verzekeraar.
Klik hier voor meer informatie over ons project eerlijke vergoedingen voor prothesen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.