01 augustus, 2023

Kwartaalbericht pensioenfonds 2023/II

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal 2023 gestegen van 109,5% naar 111,9%. De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 112,5% naar 111,8%. De stijging van de actuele dekkingsgraad werd met name..

Lees meer
01 augustus, 2023

Doe mee aan onderzoek over duurzame inzetbaarheid

Dat leren en ontwikkelen van belang is om je werk duurzaam te blijven doen, weten we allemaal. Maar hoe denken werknemers daar over? En wat kun je als werkgever doen om je werknemers hierin te faciliteren? Om antwoord te krijgen op deze vragen..

Lees meer
14 juli, 2023

Met plezier blijven werken in de tandtechniek!

Onderzoek uit 2017 heeft geleerd dat het enerzijds moeilijk is om goede vakmensen te vinden voor het werk in de tandtechniek en anderzijds dat er weinig mobiliteit (ontwikkeling/doorstroom) is onder werknemers. Het Sociaal Fonds voor de..

Lees meer
13 juli, 2023

Conceptbegroting en verslag ledenvergadering

Op 1 juni vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het verslag daarvan vindt u inmiddels op onze website, onder downloads. Helaas was de begroting 2023 niet helemaal gereed ten tijde van de verzending van de vergaderstukken...

Lees meer
12 juli, 2023

Webinar PFZW over het nieuwe pensioenstelsel

Op 30 juni hield het PFZW een webinar over het nieuwe pensioenstelsel, dat per 1 januari 2026 in werking zal treden. Heeft u het webinar gemist? Geen probleem. U kunt het ook achteraf bekijken. Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld. De..

Lees meer
12 juli, 2023

Verhoging minimumloon per 1 juli 2023

Zoals u wellicht weet is het minimumloon per 1 juli 2023 verhoogd. Dit heeft gevolgen voor enkele schalen en treden van de salaristabel van de Cao voor de Tandtechniek. U kunt het nieuwe overzicht van de salarisschalen downloaden van onze..

Lees meer
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.