17 november, 2021

Jaarlijks event specialistisch vakmanschap op 22 maart 2022

Op 2 februari 2022 organiseert het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB het jaarlijkse event waar onderwijs, bedrijfsleven, overheid en politiek spreken over ontwikkelingen in beroepen en opleidingen van kleinschalig..

Lees meer
28 oktober, 2021

Voortgang project eerlijke vergoedingen voor prothesen

In april hebben we u geïnformeerd over de start van een lobby voor eerlijke vergoedingen voor de volledige gebitsprothesen en prothesen op implantaten. Dit omdat machtigingen voor deze werkstukken vaak worden geweigerd, met verwijzing naar een..

Lees meer
26 oktober, 2021

Kwartaalbericht pensioenfonds (2021 kwartaal 3)

De actuele dekkingsgraad van PFZW steeg in het derde kwartaal van 100,9% naar 102,0%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 93,2% naar 96,5%. De stijging werd met name veroorzaakt door de beleggingsopbrengsten. De beleggingen waren goed voor een..

Lees meer
26 oktober, 2021

VECOZO start controle IP-adressen

VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg) regelt het berichtenverkeer tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en zo'n 50.000 zorgaanbieders. Op 1 november 2021 start VECOZO met het controleren van de IP-adres(sen) van..

Lees meer
21 oktober, 2021

Vragenlijst afwijzingen machtigingen zorgverzekeraars bij tandartsen

Van verschillende leden ontvangt de VLHT bericht dat zorgverzekeraars machtigingen voor protheses afwijzen op basis van prijs. Daarnaast signaleert de VLHT dat zorgverzekeraars de maximale vergoedingen voor protheses verlagen. Hiermee komt de..

Lees meer
11 augustus, 2021

Eindelijk: een betaalbare AOV voor tandtechnici

Veel ondernemers onderschatten de impact van ziekte op hun leven, hun gezin en hun onderneming. U bent ziek, kunt niet werken en hebt geen inkomen. Dat kán een enorme impact hebben op uw leven. Daarom zou iedere ondernemer moeten zorgen dat hij,..

Lees meer
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.