28 april, 2020

Aanbevelingen hygiënemaatregelen tijdens coronacrisis

De VLHT heeft, naar aanleiding van de oproep van premier Rutte aan alle sectoren om na te denken over de ‘anderhalvemetereconomie’ binnen hun specifieke sector, geïnventariseerd hoe tandtechnisch laboratoria om kunnen gaan met hygiëne tijdens de..

Lees meer
28 april, 2020

Tandartsen hervatten werkzaamheden

Het zal u niet ontgaan zijn dat tandartspraktijken sinds 20 april hun werkzaamheden weer opstarten of plannen dat te gaan doen. Niet alle praktijken zullen direct weer open gaan en in eerste instantie zal het vaak mondjesmaat zijn. De patiënten..

Lees meer
28 april, 2020

In memoriam: Ineke Messelink

Bedroefd moeten wij u melden dat Ineke Messelink op 18 april 2020, op 75-jarige leeftijd is overleden. Ineke heeft zich de afgelopen decennia met hart en ziel ingezet voor de VLHT. In eerste instantie voerde zij met haar man het secretariaat. De..

Lees meer
22 april, 2020

Kwartaalbericht Pensioenfonds (2020 kwartaal 1)

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal van 2020 gedaald van 96,5% naar 94,0%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 83,5%. Overzicht van de belangrijkste resultaten in het eerste kwartaal..

Lees meer
17 april, 2020

Naar een protocol voor herstart werkzaamheden tandtechniek

Alle sectoren in Nederland moeten een plan opstellen voor de 'anderhalvemetereconomie'. Zo'n protocol is een voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen. Natuurlijk kunnen wij niets zonder de opdrachten uit de tandheelkundige praktijken,..

Lees meer
16 april, 2020

Advies hervatting werkzaamheden mondzorg

Op 16 april heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona een advies (leidraad) uitgebracht over het opnieuw opstarten van de mondzorg en ter afstemming voorgelegd aan het RIVM, IGJ en VWS. Daarnaast is de leidraad in afschrift verstuurd aan de..

Lees meer
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.