05 november, 2018

Workshop MFP van de NVGPT op 23 november in Enschede

Op 23 november 2018 organiseert de NVGPT weer een workshop MFP in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Diverse thema's gerelateerd aan de MFP zullen belicht worden. Er hebben zich al enkele mensen..

Lees meer
14 september, 2018

NWVT cursus: Het belang van een goede occlusie

Occlusie en articulatie is een onderwerp dat terecht in de belangstelling staat binnen de mondzorg. Het belang van een goede occlusie en articulatie laat zich niet makkelijk bewijzen, echter, nuchter en logisch nadenken is gewenst. Een aantal..

Lees meer
06 september, 2018

Voorstel voor nieuwe cao voor de tandtechniek: reageer!

Zoals u weet liep onze huidige cao formeel tot 1 juli 2014. Sindsdien is er veel gepraat en onderhandeld over een nieuwe cao, maar door een blokkade van een van de onderhandelingspartijen hebben we erg veel vertraging opgelopen. Daarom zijn we..

Lees meer
04 september, 2018

VLHT-vakcursus VP op 8 november

Na twee interessante cursussen in het voorjaar hebben we ook in het najaar weer een cursus gepland. Op 8 november is het (weer) de beurt aan Nittert Postema, met het thema 'De volledige prothese'. De cursus is bedoeld voor eigenaren van..

Lees meer
01 september, 2018

Jaarverslag 2017 verschenen

Op de jongste ledenvergadering is het jaarverslag van de VLHT over 2017 vastgesteld. In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de economische situatie in de sector, de samenwerking met andere stakeholders, de ontwikkelingen op het..

Lees meer
01 augustus, 2018

Basiscontract met arbodienst verplicht gesteld

Op 1 juli 2018 is een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht geworden. De nieuwe wet bepaalt dat iedere werkgever voortaan moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract...

Lees meer
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.