21 december, 2022

VLHT-lid in beeld: Agnes van Boven van TTL van Boven

De VLHT is dé vereniging van tandtechnisch laboratoria in Nederland. Bij de leden van de VLHT zit een schat aan kennis en ervaring. Daarom laten we regelmatig een ondernemer-tandtechnicus aan het woord over zijn of haar opleiding, werk,..

Lees meer
21 december, 2022

Fiscale veranderingen in 2023

Reeds eerder hebben we u geïnformeerd over de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023. Maar op die datum veranderen er nog een flink aantal andere bedragen, tarieven en belastingregels. Zonder te pretenderen volledig te zijn, hebben we..

Lees meer
21 december, 2022

Cijfers en bedragen PFZW voor 2023

Nadat PFZW eerder al de pensioenpremie over 2023 bekendmaakte, zijn nu ook alle overige cijfers en bedragen voor volgend jaar vastgesteld. De premie zal zoals gemeld 25,8% bedragen. Deze premie kan volgens de Cao voor maximaal eenderde op het..

Lees meer
20 december, 2022

Kerst- en Nieuwjaarswens

Het jaar 2022 stond onder meer in het teken van de heropening van de samenleving, nadat de pandemie op zijn einde liep. Ook in de tandtechniek gingen we weer richting 'normaal', ofschoon we zeker in het eerste semester nog met veel uitval van..

Lees meer
20 december, 2022

Verhoging lonen per 1 januari 2023

Zoals we u reeds enkele keren hebben gemeld, zullen de lonen op grond van de Cao 2022-2023 per 1 januari 2023 met 2,5% verhoogd worden. Daarnaast zal er per 1 januari tevens een sterke stijging (met ruim 10%) van het minimumloon plaatsvinden...

Lees meer
09 december, 2022

Contributie VLHT 2023

Begin 2023 zullen de contributiefacturen 2023 verstuurd worden. Zoals u weet kent de VLHT meerdere contributietarieven. Hebben er de afgelopen tijd veranderingen plaatsgevonden in de omvang van uw personeelsbestand, en bent u daardoor in een..

Lees meer
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.