23 september, 2019

Gevolgen belastingplannen voor werkgevers en werknemers

Op de laatste Prinsjesdag zijn er verschillende plannen bekend gemaakt die gevolgen hebben voor de loonkosten, de werkgeverslasten en het nettoloon van de medewerkers. Zo zullen er nog maar twee schijven overblijven in de belastingtarieven, wordt..

Lees meer
09 september, 2019

Contributiestaffel op de schop

Binnenkort vergadert het bestuur van de VLHT over een nieuwe contributiestaffel. De VLHT kent momenteel zes contributiecategorieën, elk met een eigen tarief. De laatste jaren heeft de vereniging een positief resultaat behaald. Een verdere..

Lees meer
13 augustus, 2019

Kwartaalbericht Pensioenfonds Zorg en Welzijn (2019 kwartaal 2)

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald van 100,9% naar 99,9%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 95,9%. Overzicht van de belangrijkste resultaten in het tweede..

Lees meer
13 augustus, 2019

Examenresultaten opleiding tandtechniek en KPT 2019

Op 5 juli 2019 heeft de feestelijke uitreiking van alweer de dertigste cursus Klinisch Prothese Technicus plaatsgevonden te Nijmegen. Er waren veertien geslaagden. Tevens heeft de opleiding tandtechniek deze zomer weer een aantal gediplomeerden..

Lees meer
13 augustus, 2019

Jaarverslag 2018 verschenen

Op de ledenvergadering van 23 mei te Almere is het jaarverslag van de VLHT over 2018 vastgesteld. In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de economische situatie in de sector, de aanpassing van de CAO, de overgang van de..

Lees meer
12 augustus, 2019

VLHT-lid in beeld: Jaron Roubos van STL Jaron Roubos B.V.

De VLHT is dé vereniging van tandtechnisch laboratoria in Nederland. Bij de leden van de VLHT zit een schat aan kennis en ervaring. Daarom laten we regelmatig een ondernemer-tandtechnicus aan het woord over zijn of haar opleiding, werk,..

Lees meer
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.